Adatvédelmi nyilatkozat

Alkalmazási terület

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a jelen katalógus, amely a www.alkatrészeladás.hu alatt található, felhasználóit tájékoztatja az adatvédelmi rendeletnek, az állami adatvédelmi- és telemédia törvénynek megfelelően, személyes adatai gyűjtése és felhasználásának jellegéről, terjedelméről és céljáról a webáruház üzemeltetőjén keresztül. Spares & Accessories Shop GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime, Tel. +49 (0) 5182 970804, Telefax: +49 (0) 5182 970810, eMail: info@spares-accessories-shop-gmbh.de.

Adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük és az Ön személyes adatait ott kezeljük, ahol azt egy törvényes engedély vagy az Ön személyes hozzájárulásával gyűjthetjük, bizalmasan és a törvényes előírásoknak megfelelően.

Adatkezelő

Vállalatunknál a személyes adatok kezeléséért és védelméért felelős személy: Herr Markus Pastor Pallise, Spares & Accessories Shop GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime, Tel. +49 (0) 5182 970804, eMail:datenschutz@spares-accessories-shop-gmbh.de.

Aki megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket állapított meg az Ön személyes adatainak védelmének biztosítására és biztonságára. Ez az adatok illetéktelenek számára hozzáférhetetlenné tételére is vonatkozik. Az Ön személyes adatait kizárólag a lehető és a szükségesnek legkevesebb mértékében gyűjtjük és a lehető leggyorsabban álnevesítjük. Technikai készülékeink és IT-alkalmazásaink oly módon vannak előre beállítva, hogy kizárólag olyan adatokat gyűjtenek, amelyek a feldolgozás céljára szükségesek.

Bejelentési és Információs kötelességünket az EU2016/679 rendelet 33. cikkje szerint teljesítjük.

Személyes adatok

Személyes adatnak számít bármely információ, amely az Ön szémélyének azonosítására szolgál és amelyek Önhöz visszakövethetőek, mint pl.

  • Az Ön neve
  • Az Ön címe
  • Az Ön e-mail címe
  • Az Ön telefonszáma

Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, használunk és/ vagy adunk tovább harmadik félnek, hogyha az a célhoz szükséges, egy jogos érdek áll fenn vagy törvényileg engedélyezett vagy rendelkezünk egy Ön által adott előzetes erre vonatkozó hozzájárulása.

A személyes adatok tárolásának célja

Az Ön adatait kizárólag arra a célra tároljuk és dolgozzuk fel, hogy Ön adatbázisunkat hasznosítja (alkatrész és tartozék keresések barna és fehér áru készülékekhez).

Egy feldolgozás akkor is megtörténhet, hogyha az egy jogi kötelezettségünk teljesítésére (EU 2016/679 6. cikk (1) c) vagy a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez (EU 2016/679 6. cikk (1)f) szükséges vagy Ön hozzájárulását adta személyes adatainak kezelésére az adott célra (EU2016/679 6. cikk (1)a).

Hozzáférési adatok

Az alkatrész webáruház nem használ webkiszolgáló-logokat. Ez azt jelenti, hogy nem kér le IP-címet, böngészőtípust, adatokat, időt, fájlneveket vagy operációs rendszert, amíg Ön nem rendel.

Az adatai a böngésző bezárása után automatikusan törlődnek a szerver tárhelyéről és a felhasználó PCről.

Sütik

Kizárólag munkameneti-sütiket használunk. Ennél kisebb szövegfájlokról van szó, amelyek az Ön készülékén mentődnek. Az Ön böngészője hozzáfér ezekhez az adatokhoz és automatikusan törli azokat a böngésző bezárásakor. A sütik használatával növekszik a weboldal felhasználóbarátsága és biztonsága.

Szokásos böngészők beállítási lehetőségeket ajánlanak, sütik tiltására. Megfelelő beállítások megtételével előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói korlátozva működnek.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Személyes adatokat csak addig tárolunk, amíg az a keresésének feldolgozására szükséges és az érdekünkben áll illetve a törvényileg engedett mértékben szükségeltetik.

A személyes adatok egy későbbi feldolgozása is csak akkor történhet, hogyha annak az új célja kompatibilis az eredeti céllal.

Az Ön jogai személyes adataival kapcsolatban / tájékoztatás, helyesbítés, tiltakozás és törlés

Kérésére ingyenes tájékoztatást kaphat, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, hogy honnan származnak személyes adatai, adott esetben kinek lettek azok továbbítva, milyen célból és milyen időtartamra dolgozzuk fel őket, feltéve hogy ezzel az információval Ön még nem rendelkezik. A tájékoztatási határidő figyelembe véve a kérelem összetettségét és nálunk lévő kérelmek számát további két hónappal meghosszabbítható. Kérésére a tájékoztatásunkat és az adatai továbbítását elektronikus formában vagy másolatként bocsátjuk rendelkezésre.

Amennyiben nem állunk szemben törvényes mentési- vagy tárolási kötelezettségekkel az Ön adataira vonatkozóan (pl. adatmegőrzés), jogos érdekek vagy törvényes kötelezettséggel, Önnek jogában áll a személyes adatainak helyesbítését illetve zárolását vagy törlését kérni. Törléshez való joga akkor is van, hogyha az adatainak a mentése már nem szükséges.

Amennyiben az Ön személyes adatainak tárolása és feldolgozása egy a mi vagy harmadik fél jogos érdekei érvényesítésének alapján történik, Ön tiltakozhat a feldolgozás ellen, amennyiben az Ön érdekei felülmúlják a mi vagy harmadik fél érdekeit.

Az Ön személyes adatait csak korlátozva dolgozhatjuk fel, hogyha vitatta a személyes adatai pontosságát vagy a feldolgozásunk jogellenes.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önt érintő személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, Ön - egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül - jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés hely szerinti tagállamban.

:
Elektronikus alkatrész katalógus